Alfreda Padzik Graczyk

Kierownik Pracowni Biochemii w Instytucie Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej (WAT) w Warszawie. Jest wraz z zespołem wynalazcą w zastosowaniu fotouczulaczy w diagnostyce i leczeniu chorób nowotworowych. Za te wynalazki zespół został dwukrotnie nagrodzony (1994, 2002) złotymi medalami na Międzynarodowych Targach Eureko w Brukseli. Złote medale za te dzieła zostały także przyznane w Osace, Pekinie, Moskwie i Londynie.